Rodičovské centrum Radost, o. s.

Kpt. Nálepky 2393, 39003, Tábor
Tereza Dvořáková
777 105 097
@rc.radost@centrum.cz

Posláním RC Radost je vytvářet bezpečný a podporující prostor pro rodiny s malými dětmi, přičemž se zaměřuje na jejich rozvoj a specifickou problematiku s touto skupinou související. Cílovou skupinou RC jsou celé rodiny, rodiče, maminky před mateřskou dovolenou, na mateřské dovolené, rodiče na rodičovské dovolené či znovu vstupující do zaměstnání a děti převážně předškolního věku z Tábora a jeho okolí. Pro své uživatele organizujeme pravidelnou volnou hernu, kroužky, tvořivé dílny i celou řadu jednorázových aktivit, jako jsou přednášky, semináře, dílny i akce pro širokou veřejnost.

RC Radost neposkytuje registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

Doplňkové služby

 • Program na podporu rodiny – aktivizace a integrace znevýhodněných rodin

  Provozní doba: Po–Pá: 9.00–17.00 hodin, s přestávkami v programu
  Cílová skupina: rodiče, prarodiče a děti z rodin ohrožených sociální izolací, problematickou situací v rodině či jinak znevýhodněné
  Územní rozsah: Tábor
  Kapacita: 60 uživatelů/rok

 • Program na podporu rodiny – primární prevence

  Provozní doba: Po–Pá: 9.00–17.00 hodin, s přestávkami v programu,
  + nepravidelné aktivity mimo otevírací dobu, o víkendech
  Cílová skupina: rodiče i prarodiče malých dětí, těhotné ženy, děti do 7 let,
  u akcí pro veřejnost – široká veřejnost
  Územní rozsah: Tábor a okolí
  Kapacita: Nejvíc 15 rodičů s dětmi/na 1 aktivitu (závisí na tipu aktivity)

 • Služby aktivizace a integrace znevýhodněných rodin
  • Vstup zdarma do volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi či děti samotné, hlídací služba viz výše zdarma
  • Jednorázové poradenství v oblasti právní, psychologické, výživové a další dle poptávky zaměřené zejména na dítě, krizové situace v rodině a jinou s cílovou skupinou související problematiku
  • Přednášky a besedy zaměřené na problematiku rodin se specifickou potřebou (ADHD, dys.., nedonošené děti)
  • Setkávání a tvořivé dílny pro Nedoklubko – rodiny s nedonošenými dětmi
 • Služby primární prevence
  • Volnočasová tzv. volná herna pro rodiče s malými dětmi, hlídání dětí v době provozu herny
  • Kroužky pro dospělé s dětmi od 1,5 roku (pohybový, výtvarný), kroužky pro samostatné děti od 3 do 7 let, cvičení pro maminky spojené s hlídáním dětí, večerní kurzy pro dospělé (Aj, jóga, jóga pro těhotné)
  • Semináře, přednášky a besedy spojené s hlídáním dětí a možností pobytu dětí v herně nebo ve večerním čase bez dětí, pravidelné i jednorázové tvořivé dílny
  • Akce pro veřejnost – Masopust, Vynášení Morany, Letnice, Martinská slavnost, burzy apod
  • Půjčovna potřeb pro malé děti, didaktických pomůcek monitorů dechu, knihovna