Probační a mediační služba ČR Středisko Tábor

Roháčova 2614, 39002, Tábor
Mgr. Kateřina Candrová – ved. střediska Mgr. Lucie Švecová, Bc. Vít Jakšič, Veronika Šebková, Dis. -
381 253 236
733 788 937, 734 362 901
@kcandrova@pms.justice.cz

luciesvecova@pms.justice.cz
vjaksic@pms.justice.cz
vsebkova@pms.justice.cz

Státní organizace, která zajišťuje kontrolu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, připravuje podklady pro jejich ukládání a nabízí možnost zprostředkování mezi pachatelem a obětí o urovnání následků trestné činnosti (mediaci).

Poskytované služby nejsou registrovány dle zákona č. 108/2006 Sb.

Doplňkové služby

 • Probační a mediační služba

  PMS ČR pracuje s obviněnými a odsouzenými pachateli, oběťmi trestné činnosti, jejich rodinnými příslušníky a blízkými osobami. Pracuje jak s dospělými, tak i s mladistvými a dětmi mladšími 15 let.
  Územní pokrytí služby: PMS ČR působí v rámci celé republiky, každý okres má své středisko.

  Cíle:

  • Integrace pachatele
  • Participace obětí
  • Ochrana společnosti