PorCeTa, o. p. s. Speciálně pedagogické poradenské a vzdělávací centrum

Smetanova 1284, 39002, Tábor
PhDr. Miroslava Horecká
777 882 002
@porceta@porceta.cz

PorCeTa, o.p.s., speciálně pedagogické poradenské a vzdělávací centrum, je nezisková organizace zaměřená na poskytování poradenských a vzdělávacích služeb pro děti a mladistvé ve věku 3–26 let, pro rodiče a pěstouny, pro pedagogy a školská zařízení. Členy týmu jsou speciální pedagogové, pedagogové pro předškolní výchovu, pedagogové odborných předmětů, psychologové a další specialisté.

Služby společnosti nejsou registrované sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.

Služby jsou poskytovány interními i externími odborníky ambulantně v sídle společnosti (v případě poradenských služeb pro děti a rodiče), v případě programů pro školy a třídní kolektivy v konkrétní škole, přednášková činnost je realizována podle potřeb objednatele nebo v sídle společnosti. Služby jsou poskytovány v pracovních dnech v čase podle individuálních potřeb jednotlivých cílových skupin na základě předchozí domluvy.

PorCeTa o. p. s. nabízí tyto služby pro jednotlivé cílové skupiny

Doplňkové služby

 • Pro školy, školská zařízení a třídní kolektivy
  • intervenční činnost
  • programy specifické primární prevence rizikového chování
  • diagnostiku kolektivu
  • sociometrická šetření
  • adaptační programy
 • Pro pedagogy
  • odbornou speciálně pedagogickou pomoc při práci s dětmi a mládeží
  • vzdělávací programy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Pro rodiče a pěstouny
  • poradenství
  • vzdělávací programy
  • výcviky rodičů a pěstounů v práci s dítětem, které je ohrožené školní neúspěšností
  • z důvodu specifických poruch učení, poruch autistického spektra, ADHD a ADD
  • primární prevenci rizikového chování
  • mediační činnost při jednání se školou nebo školským zařízením
  • individuální práci s rodinou
 • Pro děti a mladistvé
  • reedukace specifických poruch učení včetně pomoci při výuce cizích jazyků
  • nácviky sociálních dovedností
  • logopedické služby
  • práce s leváky
  • nácviky dětí s poruchou autistického spektra
  • nácviky sociální interakce pro děti s ADHD a s ADD
  • speciálně pedagogickou diagnostiku
  • primární prevenci rizikového chování
  • mediační činnost při jednání se školou
  • rehabilitační a relaxační cvičení