Poradenské centrum při Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Kvapilova 2289, 39003, Tábor 3
Bc. Ivana Entlicherová
381 231 122
723 726 734
@entlicherova@centrum.cz

Poradenské centrum při Svazu neslyšících a nedoslýchavých (SNN) v Táboře, je pobočným spolkem SNN Praha. Má samostatnou právní subjektivitu.
Zajišťuje ambulantní i terénní služby v Jihočeském regionu pro osoby se sluchovým postižením
Má registrovanou službu “odborné sociální poradenství”Podává informace o možnostech získávání kompenzačních pomůcek, včetně testování jejich vhodnosti a doporučování.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 odborné sociální poradenství

Podává informace o možnostech získávání kompenzačních pomůcek, vč. testování jejich vhodnosti a doporučování. Provádí výměnu hadiček u ušních tvarovek a půjčuje sluchadla a pomůcky pro sluchově postižené. Pořádá kurzy znakového jazyka a kurzy odezírání.
Provádí ambulantní i terénní služby (Bechyně, Veselí nad Lužnicí, Soběslav, Jindřichův Hradec,Písek, G-centrum).
Zprostředkovává opravy sluchadel a kompenzačních pomůcek. Půjčuje sluchadla, zajišťuje náhradní díly a prodej baterií. Organizuje zájmové vzdělávací a časové aktivity, přednášky, kurzy znakového jazyka, poradenské dny a dny otevřených dveří. Pořádá týdenní rekondiční pobyty s kurzem odezírání.
Zprostředkovává tlumočníka pro neslyšící občany.

Provozní doba

Po: 8.00 – 12.00 hod.
Út: terénní služby, od 13.30 setkání členů, kurz odezírání
St: 8.00 – 16.00 hod.
Čt: 8.00 – 12.00 hod, od 16.00 a
od 17. 30 hod kurzy znakového jazyka
Pá: 8.00 – 12.00

Cílové skupiny

osoby se sluchovým postižením

Nedoslýchaví, neslyšící,uživatelé kochleárního implantátu, rodinní příslušníci sluchově postižených osob, dále veřejnost, neziskové organizace poskytující služby sluchově postiženým osobám a jejich rodinným příslušníkům.

Územní rozsah

Jihočeský kraj

Doplňkové služby

  • Vzdělávací aktivity
  • volnočasové aktivity
  • rekondiční pobyty