Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice

Martina Koláře 2118, 39002, Tábor
Mgr. Petr Šulista , Mgr. Julie Bláhová
381 252 851
@poradna.tabor@pppcb.cz

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) je školské poradenské zařízení. PPP poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků.

PPP neposkytuje registrované služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 do 19 let věku, jejich rodičům a učitelům. Služby poradny jsou bezplatné a jsou zajišťovány týmem psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovnic.