Pečovatelská služba města Chýnov

Gabrielovo nám. 7, 39155, Chýnov
Mgr. Pavel Eybert
381 297 025
@podatelna@chynov.eu

Terénní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení s těmito základními činnostmi: pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, při zajištění chodu domácnosti, nákupy, kontakt s vnějším prostředím.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 pečovatelská služba

Poskytujeme rozvoz obědů, zajištění nákupů, úklid domácnosti, pomoc v domácnosti, dovoz k lékaři pro dospělé v Chýnově.

Provozní doba

Po–Pá: od 7.00 do 15.30 hodin

Cílové skupiny

osoby s chronickým duševním onemocněním

od 27 let

osoby s chronickým onemocněním

od 27 let

osoby s jiným zdravotním postižením

od 27 let

osoby s kombinovaným postižením

od 27 let

osoby s mentálním postižením

od 27 let

osoby s tělesným postižením

od 27 let

osoby se sluchovým postižením

od 27 let

osoby se zrakovým postižením

od 27 let

senioři

Územní rozsah

Táborsko

Chýnov, Kloužovice, Velmovice, Dobronice u Chýnova, Záhostice