Pečovatelská služba Bechyně

T.G. Masaryka 2, 39165, Bechyně
Mgr. Fišerová
381 477 027
@fiserova@mestobechyne.cz

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 pečovatelská služba

Posláním služby je poskytování pomoci zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením, aby byla zachována jejich důstojnost a podporována jejich samostatnost vedoucí k setrvání v jejich přirozeném prostředí. Služba je poskytována terénní formou v domácnostech klientů. Zajišťuje např. dovážku jídla, pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, úklid), pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pečovatelská služba je založena na smluvním vztahu mezi příjemcem a poskytovatelem. O poskytování služby uzavírají žadatel o službu a město Bechyně smlouvu, ve smlouvě je sjednán rozsah požadovaných úkonů, cena služeb, způsob placení a místo poskytování služby. Rozsah služeb se nastaví tak, aby vyhovoval požadavkům a potřebám klienta.

Provozní doba

Po–Pá: 7.00–15.00 hodin

Cílové skupiny

osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
senioři

Územní rozsah

Bechyňsko

Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů na území města Bechyně, včetně místních částí Hvožďany a Senožaty.