Okresní správa sociálního zabezpečení Tábor

Bílková 2924, 39002, Tábor
JUDr. Marcela Vašková, JUDr. Hana Hejlová , Bc. Šárka Váchová, Bc. Věra Kuncová
ústředna: 381 499 101/111
@posta.ta@cssz.cz

Doplňkové služby

 • Územní pokrytí zařízení
  • okres Tábor
 • Cílové skupiny
  • občané bez ohledu na věkové a sociální rozlišení
 • Otevírací doba
  • klientské centrum: Po, St: 8.00–17.00, Út, Čt: 8.00–14.00
  • podatelna: Po, St: 8.00–17.00, Út, Čt: 8.00–16.00, Pá: 8.00–12.00 hodin
  • pokladna: Po, St: 9.00–12.00 a 12.30–16.30 hodin
 • Důchodové pojištění

  V oblasti důchodového pojištění:

  • Poskytuje občanům veškeré informace související s agendou důchodů
  • Sepisuje žádosti o důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí dle místní příslušnosti
   • se zaměstnanci organizací
   • s nezaměstnanými občany
   • s osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ)
   • s osobami zaměstnanými v cizině
   • s občany, kteří uplatňují nárok na pozůstalostní dávku
  • Vydává rozhodnutí o době a rozsahu péče o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči do 18 let věku a zápočtu doby péče o osobu bezmocnou (převážně, úplně nebo částečně bezmocnou starší 80 let) do 31. 12. 2006 a od 1. 1. 2007 o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo osobu jakéhokoliv věku, která je závislá ve stupni II., III. nebo IV. (středně těžká, těžká a úplná závislost)
  • Sepisuje žádosti o odškodnění pro politické vězně z let 1948–1989 a odškod nění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa v letech 1939 až 1945 a zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám
  • Sepisuje žádosti o úpravu starobních důchodů
  • Zpracovává agendu dobrovolného důchodového pojištění
  • Vydává potvrzení o výši důchodu
  • Rozhodování o OZZ
 • nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení

  V oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení provádí OSSZ Tábor tyto činnosti:

  • Výplatu nemocenských dávek OSVČ a zaměstnanců zaměstnavatelů se sídlem v okrese Tábor
  • Rozhoduje o přiznání nemocenských dávek ve sporných případech
  • Poskytuje občanům a zaměstnavatelům odbornou pomoc ve věcech sociálního zabezpečení a provádění jejich sociálního zabezpečení
  • Kontroluje plnění povinností v sociálním zabezpečení zaměstnavateli, poskytuje odbornou pomoc všem subjektům v oblasti sociálního zabezpečení s mezinárodním prvkem
  • Vystavuje formuláře souvisejících s aplikací práva sociálního zabezpečení EU a mezinárodních smluv
  • Vykonává činnosti v oblasti evidence PN, provádí kontrolu dodržování léčebného režimu a rozhoduje o postihu
  • Rozhoduje o regresních náhradách a sankcích při porušení povinností v oblasti sociálního zabezpečení
  • Vede registr pojištěnců
  • Provádí sociální pojištění OSVČ
  • Vydává potvrzení pro úřady práce
  • Poskytuje informace soudům, policii ČR, exekutorům z registru pojištěnců