Občanská poradna Tábor

Dobrovského 705, 39001, Tábor
Mgr. Jana Benáková Pilzová
732485038
@poradnatabor@charitacb.cz

Občanská poradna Tábor poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Poradna poskytuje klientům pomoc a podporu při hledání optimálního způsobu řešení obtížných životních situací. Cílem poradenství je, aby klienti netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Snahou poradenství je, aby klienti porozuměli lépe své životní situaci a našli adekvátní řešení za pomoci svých vlastních sil a za pomoci a podpory odborného vedení.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 odborné sociální poradenství

Služba je poskytována ambulantně v prostorech poradny, v případě žádosti klienta lze službu poskytnout v jeho přirozeném prostředí, případně na jiném místě, na kterém se poradce s uživatelem dohodne.

Poradenství je poskytováno v oblastech:

 • Majetkoprávní – poradíme Vám v oblasti vlastnictví, spoluvlastnictví, společného jmění manželů, dědictví, sepisování závětí, smluv,
 • Bytová – vznik, zánik a změny nájemních smluv, hlášení trvalého pobytu, převod nájemních smluv a bydlení na základě věcného břemen,
 • Rodinné a mezilidské vztahy – partnerské a manželské neshody, rodičovská a manželská práva, vyživovací povinnost, rozvodová problematika,
 • Pracovněprávními vztahy a zaměstnanost – pracovní smlouvy a dohody, rozvázání pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnance, práva a povinnosti zaměstnavatele, pomoc při hledání zaměstnání, pomoc při sepsání životopisu,
 • Finanční oblast, zvláště pak dluhové poradenství – rodinný rozpočet, komunikace s věřiteli, pomoc se sepsáním insolvenčního návrhu,
 • Sociální systémy a práva – nároky na státní sociální podporu, dávky z nemocenského, či sociálního pojištění, právo na rovný přístup, zdravotní péči.

Každý první čtvrtek v měsíci je pro objednané klienty k dispozici právník.
Služba občanské poradny je bezplatná.

Kapacita

1 uživatel v daném okamžiku

Provozní doba

ČTVRTEK: 9 – 12; 12:30 – 15

Cílové skupiny

osoby v krizi

osoby starší 16 let, kteří si nevědí rady, stojí před těžkým rozhodnutím a nejsou si jisti správností svého rozhodnutí, potřebují informace, či rady

Územní rozsah

Táborsko

Doplňkové služby

 • Mediace,
 • Osobní, telefonické, emailové, či písemné poradenství
 • Bezplatné právní poradenství
 • Doprovody, asistence při právních či jiných úkonech
 • Focusing
 • Krizová intervence