KLUB NADĚJE - Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o.s.

Kpt. Nálepky 2340, 3903, Tábor
Romana Dukátová
732 767 523
776 351 037
@klub-nadeje@seznam.cz

KLUB NADĚJE je neziskovou organizací sdružující rodiny se zdravotněpostiženými dětmi a mládeží bez ohledu na věk a druh postižení. Členy našehoklubu jsou rodiny z Táborska, Jistebnicka a Mladovožicka.

Pořádáme volnočasové aktivity pro děti i rodiče (kroužek praktických dovedností pro děti, rehabilitační plavání pro rodiče s dětmi, rekondiční víkendové a týdenní pobyty, poznávací zájezdy, společné návštěvy divadelních a jiných kulturních akcí, pravidelná setkávání maminek). V klubu funguje svépomocná rodičovská poradna.
Akce pořádáme buď vlastními silami (jsme dobrovolnické sdružení – nemáme žádné zaměstnance) nebo v úzké spolupráci se Základní a Mateřskou školou a poskytovatelem sociálních služeb Kaňka, o.p.s. v Táboře.
Řádným členem klubu se může stát kterýkoliv občan České republiky, a to od věku 18-ti let podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Děti mladší18-ti let se stávají registrovanými členy klubu.

Doplňkové služby

  • Sdružování rodin se zdravotně postiženými dětmi
  • Volnočasové aktivity pro zdravotně postižené děti a jejich rodiče
  • Svépomocná rodičovská poradna