JEKHETANE Tábor, o.s.

Lužnická 1586, 39001, Tábor
Dezider Kováč
607 270 431
@jekhetane.tabor@seznam.cz

Hlavní činnost je sdružovat členy za účelem provozování činnosti v oblasti kulturní a sociální.

Cílem našeho občanského sdružení je plná integrace Romů do společnosti. Sdružení chce nadále přispívat ke zlepšení života táborských romských komunit a zároveň zlepšit soužití většinové společnosti a romské menšiny v Táboře a okolí. Dalším cílem občanského sdružení je poskytovat informace, rady, pomáhat při vyjednávání a komunikaci s úřady a institucí a zároveň se podílet na odstraňování veškerých problémů mezi majoritní a minoritní společností, prohlubovat romskou kulturu, pořádat a zúčastňovat se různých kulturně společenských akcí, zprostředkovávat pracovní příležitosti pro Romy.

1. Hlavní činnost sdružení je zejména:

 • Podpora a aktivizace táborské romské komunity
 • Podpora romských dětí a mládeže při výchově, smysluplném trávení volného času, vzdělávání a hledání příležitostí k zaměstnání
 • Podpora romské rodiny v komunikaci s orgány státní správy a samosprávy
 • Podpora romské kultury v Jihočeském kraji

2. Vedlejší (doplňková) činnost:

 • Pořádání kulturních, sportovních a osvětových akcí

Doplňkové služby

 • pořádání kulturních a sportovních akcí
 • řešení bytové otázky
 • jednání se školami
 • doprovázení na úřady
 • poskytování informací
 • zlepšování soužití mezi majoritní a minoritní společností