Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Dobrovského 705, 39001, Tábor
Mgr. Hana Kadlecová
731 619 842
@ictabor@dchcb.charita.cz

Detašované pracoviště Tábor

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Diecézní charita České Budějovice, poskytuje radu či pomoc v oblasti domácího násilí a následného pronásledování. Je specializovaným sociálním zařízením, jehož činnost je zaměřena na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu (bezpečný prostor pro vyslechnutí, rada, podpora, provázení, sdílení) osobám ohroženým domácím násilím zejména v souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze společného obydlí.
Intervenční centrum usiluje o zajištění bezpečí, řešení krizových situací ohrožených osob vzniklých na základě domácího násilí a o navrácení osob do běžného života.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 intervenční centra

Osobám ohroženým domácím násilím a následným pronásledováním poskytuje Intervenční centrum bezpečnou a bezplatnou odbornou pomoc, bezpečný prostor pro vyslechnutí, radu, provázení a sdílení. Služby jsou poskytovány se zachováním mlčenlivosti a lze je využít i anonymně.

Cíl poskytované služby

 • Pomoci zajistit ohroženým osobám bezpečí
 • Stabilizovat psychický stav a sociální situaci ohrožených osob
 • Pomoci lidem vyřešit svou krizovou situaci zapříčiněnou domácím násilím a vrátit se k životu bez násilí
 • Společnost bez domácího násilí
Provozní doba

ÚTERÝ: 9 – 12; 12:30 – 17
STŘEDA: 9 – 12; (12:30 – 17 pro objednané)

Cílové skupiny

oběti domácího násilí

Územní rozsah

Táborsko

Doplňkové služby

 • Osobní konzultace
 • Telefonické konzultace
 • Krizovou intervenci
 • Sociální poradenství
 • Sestavení bezpečnostního plánu
 • Právní poradenství

  např. návrh na vydání předběžného opatření

 • Zprostředkování dalších služeb ohrožené osobě, kterou IC neposkytuje
 • Koordinační role mezi institucemi podílejícími se na pomoci osobám ohroženým domácím násilím
 • Informování veřejnosti o domácím násilí