Informační centrum pro mládež Tábor

Farského 887, 39002, Tábor
Václav Pavlík , Mgr. Věra Fialová
381 252 416
@info@icmtabor.cz

Informační centrum pro mládež Tábor má statut občanského sdružení registrovaného Ministerstvem vnitra ČR. Svou činnost zahájilo dne 1. února 1999. Poskytuje bezplatným způsobem informačně poradenské služby dětem, mládeži, pracovníkům s mládeží i nejširší veřejnosti – základní sociální poradenství, služby sociální prevence, výchovné a vzdělávací činnosti, zprostředkovává klientům kontakt se společenským prostředím a zajišťuje dostupnost informací v souladu
s potřebami a požadavky klientů.
ICM neposkytuje registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

Doplňkové služby

  • Informačně poradenské služby

    Provozní doba: Po–Pá: 8.00–15.30 hodin
    Cílová skupina: děti a mládež do 26 let, pracovníci s mládeží
    Územní rozsah: okres Tábor

    Informačně poradenské služby dětem, mládeži, pracovníkům s mládeží i nejširší veřejnosti zahrnují základní sociální poradenství, služby sociální prevence, výchovné a vzdělávací činnosti. Kromě těchto základních služeb poskytuje služby a realizuje aktivity tzv. nadstandartního charakteru základní služby doplňující a podporující – aktivity Programu EU Mládež v akci, Regionální středisko evropské informační služby EURODESK, veřejný přístup na internet, veřejná faxová služba, kopírování, prodejní místo mezinárodních slevových karet pro mládež, studenty a pedagogické pracovníky.