Handicap Táborsko

Farského 887, 39001, Tábor
Zdenka Hlavatá, DiS.
603 829 227
@handicap.taborsko@seznam.cz

Handicap Táborsko je místní organizací STP v ČR, o.s., s vlastní právní subjektivitou, jejímž cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších zdravotně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.
Poskytované služby nejsou registrovány podle zákona č. 108/2006 Sb.

Doplňkové služby

 • Prodej EUROklíčů

  jedná se o speciální univerzální klíče, kterými si lidé s handicapem mohou otevřít sociální a technická zařízení (WC, plošiny apod.)

 • Cvičení

  toto je také aktivita pro zlepšení zdravotního stavu, cvičení a plavání je určeno pro všechny generace a je prováděno pod odborným vedením.

 • Rekondiční a rehabilitační pobyty

  tyto každoroční pobyty pomáhají lidem se zdravotním postižením zlepšit své zdraví a zapojit se do společenského života.

 • podpora při hledání zaměstnání pro ZP

  pomáháme zdravotně postiženým občanům hledat vhodnou práci, snažíme se provádět osvětu zaměstnavatelů. V Táboře aktivně spolupracujeme s pracovní skupinou pro pracovní rehabilitaci – Úřad práce.

 • aktivizační služby

  zahrnují zájmové a vzdělávací aktivity, podporu sociálních dovedností a pomoc při uplatňování práv osob se zdravotním postižením.

 • Sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením
  tato služba slouží všem zdravotně postiženým občanům jako zdroj informací pro orientaci v sociálním systému, ve zdravotních pomůckách a v dalších oblastech.