G-centrum Tábor - Pečovatelská služba

Lidická 2355, 39003, Tábor
Ing. Renata Kainráthová
381 232 355
@pstabor@centrum.cz

Posláním pečovatelské služby G-centra Tábor je poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory v úkonech, které klient sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit tak prožití plnohodnotného života ve svém domácím prostředí. Pomoc a podpora je poskytována osobám, které žijí na území města Tábora.
Služba je poskytována na základě individuálních potřeb klientů ve sjednaném čase v domácnostech klientů nebo na středisku osobní hygieny.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 pečovatelská služba

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • je poskytována v domácnosti klienta nebo na středisku osobní hygieny
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • pomoc při použití WC
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • dovoz obědů – teplá strava je rozvážena v pracovní dny z vlastní vývařovny v jídlonosičích s termoobalem. Každý má k dispozici dvojici těchto jídlonosičů a zodpovídá si za jejich čistotu. Strava je určena i diabetikům a osobám vyžadujícím šetřící dietu
  • pomoc při přípravě jídla a pití, v domácnosti klienta
  • stravování v jídelně pro seniory
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  • běžný úklid a údržba domácnosti
  • nákupy a pochůzky
  • praní a žehlení ložního prádla v domácnosti klienta nebo na střediscích osobní hygieny
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení k lékaři, na úřady, nákupy, na procházky

Služby jsou plně hrazeny klientem podle platného sazebníku.

Provozní doba

pracovní dny 7.00–15.30 hodin
Dům s pečovatelskou službou Čekanice – nepřetržitý provoz

Cílové skupiny

senioři

osoby, které jsou příjemci plného invalidního důchodu

osoby se zrakovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby s tělesným postižením
osoby s chronickým onemocněním
osoby s chronickým duševním onemocněním

Územní rozsah

Táborsko

pouze město Tábor, vč. příměstských částí