G-centrum Tábor - Odlehčovací služby

Kpt. Jaroše 2958, 39003, Tábor
Ing. Stanislava Kolářová
381 478 211
@odlehcovaci.sluzby@gcentrum.cz

Posláním Odlehčovacích služeb je dočasně zastoupit pečující osobu – rodinu v péči o seniora se sníženou soběstačností nebo o osobu se zdravotním postižením starší 55 let a tím vytvořit čas a prostor pečujícímu pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si svých osobních záležitostí. Služba je určena zájemcům přicházejícím z jejich přirozeného sociálního prostředí nebo pro ty, kteří ukončí pobyt ve zdravotnickém zařízení a dočasně se nemohou vrátit do svého domácího prostředí.
Péče je zajišťována 24 hodin denně kvalifikovaným zdravotnickým a sociálním personálem na přechodnou dobu maximálně 3 měsíce. Služba podporuje přirozené vztahy s rodinou a přáteli, rozšiřuje sociální kontakty a je prevencí dlouhodobých pobytových služeb.
Služba je poskytovaná v G-centru Tábor, domov pro seniory (5 lůžek) a v Domě
s pečovatelskou službou Čekanice (5 lůžek).

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 odlehčovací služby

Nabízíme pobytovou službu na sjednanou dobu, poskytnutí stravy, zajištění ošetřovatelské péče, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kapacita

10 lůžek (DPS Čekanice a G centrum Tábor)

Provozní doba

nepřetržitě

Cílové skupiny

ostatní

osoby starší 55 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení

Územní rozsah

Jihočeský kraj

služba je poskytována především pro obyvatele města Tábora,
příjemci poskytovaných sociálních služeb mohou být i ostatní
občané zejména z Jihočeského kraje

Doplňkové služby

  • Nákup potravin a hygienických prostředků a další dle platného sazebníku
  • Úschova cenností a hotovosti
  • Označení prádla klienta