G-centrum Tábor - Noclehárna

Zavadilská 2842, 39002, Tábor 2
Markéta Blažková, DiS.
381 478 230
@marketa.blazkova@gcentrum.cz

Středisko Noclehárna poskytuje přechodné ubytování a zajištění podmínek pro osobní hygienu mužům bez přístřeší. Posláním střediska Noclehárna je poskytnout pomoc mužům bez přístřeší, pro důstojné uspokojení základních lidských potřeb a v případě zájmu také poskytnutí základních informací o sociálních službách, které by mohly pomoci s řešením jejich situace.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 noclehárny

Středisko Noclehárna zajišťuje možnost přenocování, zajištění podmínek pro osobní hygienu, úklid a výměnu ložního prádla. Služba je poskytována ve čtyřech dvoulůžkových pokojích, každý pokoj má k dispozici vlastní sociální zařízení (sprcha, WC).

Kapacita

8 lůžek

Provozní doba

17.00–7.30 hodin

Cílové skupiny

osoby bez přístřeší

osoby bez přístřeší starší 18 let

Územní rozsah

Táborsko

město Tábor

Doplňkové služby

  • Středisko Noclehárna nabízí

    - uživatelům služby poskytování informací o institucích, s jejichž pomocí lze řešit nepříznivou sociální situaci (úřad práce, odbor sociálních věcí, ošacovací středisko, azylové domy, apod.).