G-centrum Tábor - Domov pro seniory

Kpt. Jaroše 2958, 39003, Tábor 3
PhDr. Jaroslava Kotalíková
381 478 210
725 838 981
@jaroslava.kotalikova@gcentrum.cz

G-centrum Tábor, domov pro seniory poskytuje sociální pobytovou službu podle individuálních potřeb seniorů, tak aby byla v maximální míře podporována nezávislost a samostatnost seniorů. G–centrum Tábor vytváří zázemí pro seniory, kteří potřebují pomoc druhé osoby a nemohou zůstávat ve svém přirozeném domácím prostředí. Cílem je umožnit seniorům prožít bezpečné a spokojené stáří.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 domovy pro seniory

 • Poskytnutí ubytování (ubytování v 1 – 2 lůžkových pokojích, včetně úklidu, praní a drobných oprav ložního i osobního prádla, žehlení ložního i osobního prádla)
 • Poskytnutí stravy (zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel denně)
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, při samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru)
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – předání informací a kontaktů na další organizace, instituce a společnosti, které klienti mohou využít při řešení své aktuální životní situace, na nástěnkách zveřejňujeme informace o různých akcích, které se konají ve městě Tábor)
 • Sociálně terapeutické činnosti (socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – výuka práce na PC, rozhovory s uživateli, zjišťování jejich potřeb, přání, schopností, dovedností)
 • Aktivizační činnosti – kulturní a zájmová činnost (volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností – poslech hudby, promítání filmů, společné zpívání…)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při jednání na úřadech, vyřizování osobních záležitostí …)
Kapacita

143 lůžek

Provozní doba

nepřetržitě

Cílové skupiny

senioři

senioři starší 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména
z důvodu věku či chronického onemocnění, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Územní rozsah

Jihočeský kraj

především občané města Tábor, dále občané z jiných města obcí v Jihočeském kraji

Doplňkové služby

 • Možnost využití služeb pedikúry, kadeřníka a cukrárny v objektu
 • Nákup potravin a hygienických prostředků a další dle platného sazebníku
 • Úschova cenností a hotovosti
 • Označení prádla klienta