G-centrum Tábor - Denní stacionář

Pionýrů 242, 39002, Tábor
Ing. Renata Kainráthová
381 204 560
721 088 364
@denni.stacionar@centrum.cz

Denní stacionář Domovinka poskytuje seniorům denní pobyt v době, kdy nemohou nebo nechtějí být doma sami, protože jejich rodinní příslušníci jsou v zaměstnání, nebo potřebují odlehčit v péči o člena rodiny. Je rovněž určen osamělým seniorům k tomu, aby se dostali do společnosti svých vrstevníků a bylo jim tím umožněno plnohodnotné a aktivní trávení volného času.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 denní stacionáře

Denní stacionář poskytuje po celou dobu pobytu aktivizační program, který se snaží co nejvíce kopírovat činnosti, kterými vyplňují klienti volný čas doma – čtení a předčítání, sledování televize, videa, poslech hudby, hraní her a kvízů, trénink paměti, ruční práce, terapeutické činnosti, relaxační cvičení, vycházky, možnost odpočinku na lůžku, ale také vaření a pečení jednoduchých jídel.
Na základě individuálních potřeb poskytujeme, klientům dopomoc při sebeobslužných úkonech jako např. jídlo, hygiena na WC včetně výměny pomůcek pro inkontinenci, oblékání atd.

Stravování
Obědy jsou dováženy z vývařovny pečovatelské služby.

Doprava
Občané Tábora a Sezimova Ústí, kteří budou využívat pobyt od 7.30 do 14.30 hodin, mohou využít fakultativní službu Doprava do/z Denního stacionáře. Pracovník pečovatelské služby vyzvedne klienta v sjednaný čas (od 7.00 do 8.30 hodin) v jeho domově a opět je v době od 14.30 do 15.30 hodin dovezou domů. Způsob převzetí a návratu je stanoven v individuálním plánu klienta. Mimo tuto dobu a občané mimo Tábor a Sezimovo Ústí si zajišťují dopravu sami, případně dovoz zprostředkujeme.

Kapacita

25

Provozní doba

pracovní dny 6.30–18.30 hodin

Cílové skupiny

ostatní

dospělí nad 50 let

Územní rozsah

Táborsko

Doplňkové služby

  • Fakultativní služby

    sprchování nebo koupel, praní prádla, dohled nad požitím léků, kadeřnické a pedikérské služby, zajištění nákupu