G-centrum Tábor - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Vídeňská 2761/11, 39005, Tábor
Bc. Martina Smětáková
381 271 109
@ad@gcentrum.cz

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 azylové domy

Posláním střediska je poskytnout okamžitou pomoc a ubytování na přechodnou dobu (max. 1 rok) ženám, matkám s dětmi, které se dostaly do těžké životní situace. Cílovou skupinu tvoří ženy (ve věku 18 – 62 let) v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, matky s dětmi v přechodně kritické životní situaci, ženy bez přístřeší, dívky po ukončení ústavní výchovy.

Kapacita

59 lůžek

Provozní doba

nepřetržitě

Cílové skupiny

oběti domácího násilí
osoby bez přístřeší
osoby v krizi

Územní rozsah

Jihočeský kraj

upřednostňujeme obyvatelky města Tábora, při nenaplněné
kapacitě ubytováváme i z ostatních krajů

Doplňkové služby

  • Fakultativní služby

    fotokopie, praní prádla, použití sušičky, prací prášek, vykli-
    zení pokoje.