G-centrum Tábor

Kpt. Jaroše 2958, 39003, Tábor
- -
-
-
@info@gcentrum.cz

Posláním G-centra Tábor je poskytovat sociální a zdravotní služby, zajistit příjemný a dle přání a možností i aktivní život. Chceme zajistit kvalitní péči podle individuálních potřeb seniorů, vytvořit podmínky a příležitosti pro aktivní využití volného času klientů.