Fond ohrožených dětí - Tábor - Azylový dům Jeníčkova Lhota

Jeníčkova Lhota 42, 39137, Chotoviny
Pavla Nováková
381 276 547
724 567 502
@azylovydum.jenickovalhota@fod.cz

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 azylové domy

Pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly v bytové krizi nebo kde jsou děti ohroženy domácím násilím, a to zajištěním přechodného ubytování a sociální pomoci k vyřešení situace tak, aby se rodina s dětmi mohla vrátit do svého bytu, případně aby získala jinou možnost bydlení a stala se soběstačnou a nezávislou na sociální pomoci. Na rozdíl od většiny azylových domů umožňujeme ubytování nejen osamělým matkám s dětmi, ale i osamělým otcům, případně oběma rodičům s dětmi i prarodičům, také těhotným ženám.

Kapacita

10 lůžek a přistýlky

Provozní doba

Po–Pá: od 8.00 do 17.00 hodin, pobytová služba nepřetržitě

Cílové skupiny

oběti domácího násilí

bez omezení věku

osoby bez přístřeší

bez omezení věku

osoby v krizi

bez omezení věku

oběti trestné činnosti

bez omezení věku

osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

bez omezení věku

rodiny s dítětem/dětmi

bez omezení věku

ostatní

děti a dospělí od 0 do 66 let ohrožení společensky nežádoucími
jevy, oběti domácího násilí (bez omezení věku)

Územní rozsah

Celá Česká Republika