Fond ohrožených dětí - pobočka Tábor

nám. Fr. Křižíka 2840 (II. patro), 390, Tábor
Bc. Eva Zenklová
381 254 606
@fod.tabor@fod.cz

Fond ohrožených dětí (FOD) je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky. FOD realizuje činnosti vyplývající ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v rámci rozhodnutí o pověření k sociálně-právní ochraně dětí (§ 48).

Posláním fondu je vyřešení krizové situace v rodině s dítětem, kterou rodiče nejsou schopni sami bez pomoci překonat.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Náplní služby je poskytnutí základního poradenství, na základě šetření v rodině, sestavení individuálního plánu dle reálných možností a schopností uživatele. Za aktivní účasti uživatele chceme dosáhnout stanoveného cíle pomocí jednoduchých kroků.

Provozní doba

Po: 9.00–12.00 hodin, 13.00–17.00 hodin
ostatní dle dohody

Cílové skupiny

rodiny s dítětem/dětmi
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Doplňkové služby

  • Sanace v rodinách
  • Bezplatné základní poradenství a sociálně-právní poradenství
  • Mediace
  • Zajišťujeme službu na telefonu při oznamování těchto případů
  • Přijímáme písemná, telefonická i osobní oznámení

    o týraných, zneužívaných či jinak závažně zanedbaných dětech, včetně oznámení anonymních

  • Aktivní vyhledávání dětí

    týraných, zneužívaných či jinak závažně zanedbaných