Fond ohrožených dětí

Na Poříčí 6, 11000, Praha 1
Fond ohrožených dětí
+420 224 221 137
+420 224 236 655
@fod@fod.cz

Fond ohrožených dětí je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky. Ustavující schůze Členského shromáždění se konala dne 23.6.1990, registrace stanov byla provedena Ministerstvem vnitra ČR dne 2.4.1990 pod čj. AVS/1-828/90 (nyní jsme u MV ČR registrováni pod čj. VSP/1-198/90-R). Naše IČ je 00499277.