FOKUS Tábor, z.s.

Mostecká 2087, 39002, Tábor 2
Bc. Jan Mácha
381 252 988
@fokustabor@fokustabor.cz

Posláním nestátní neziskové organizace FOKUS Tábor, z. s. je podporovat lidi s duševním onemocněním v rozvoji sebedůvěry, samostatnosti a vhodných možností osobní realizace tak, aby mohli žít spokojený život v běžné společnosti.
FOKUS Tábor usiluje o vybudování uceleného regionálního systému psychosociální péče pro dospělé lidi s vážným duševním onemocněním, zejména pak pro ty, co trpí schizofrenními nebo jinými psychotickými poruchami.
Hlavní činností je poskytování sociálních služeb a služeb zaměstnanosti.

Doplňkovými aktivitami směřujícími k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním je zejména program pro studenty středních škol – „Blázníš? No a!“ a celostátní kampaň Týdny pro duševní zdraví, popř. pořádání kulturních akcí a jiných odborných přednášek.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 chráněné bydlení

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého duševního onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Poskytované chráněné bydlení má formu skupinového bydlení. Uživatel si volí potřebnou míru podpory, tak aby postupným nácvikem získal či prohloubil dovednosti, které potřebuje ke zvládání samostatného bydlení v běžných podmínkách. Pracovník služby poskytuje uživateli podporu při obstarávání běžného chodu domácnosti (nákupy, úklid, vaření, péče o sebe, finanční gramotnost, apod.).

Kapacita

7 LŮŽEK

Cílové skupiny

osoby s chronickým duševním onemocněním

Územní rozsah

Táborsko
Malšicko
Bechyňsko

 sociální rehabilitace

Komunitní tým
Komunitní tým je služba založená zejména na individuální a obvykle i dlouhodobé podpoře a provázení jejích uživatelů. Svojí činností se snaží klienty udržet v jejich přirozeném prostředí, podporuje samostatnost a upevňování kontaktu s rodinou i širším okolím. Primárně je orientuje na využívání běžně dostupných možností osobní realizace a na hledání přirozených zdrojů pomoci, pomáhá řešit krizové situace. V případě potřeby zprostředkovává další specializované ambulantní nebo pobytové služby, cíleně tyto služby propojuje a zajišťuje provázení uživatele touto sítí služeb. Služba je poskytována bezplatně.

Provozní doba

Po–Pá: 7.30–16.00 hodin

Cílové skupiny

osoby s chronickým duševním onemocněním

Územní rozsah

Táborsko
Malšicko
Bechyňsko
Soběslav

 sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutická dílna je určená k obnově či získávání základních pracovních a sociálních návyků a dovedností (docházka, spolupráce, plánování činnosti, rozvoj jemné motoriky, péče o vlastní osobu, komunikace s okolím, orientace apod.), jež jsou podmínkou pro získání zaměstnání. Plynulý proces získávání pracovní samostatnosti uživatelů zajišťuje tým socioterapeutů, kteří vytvářejí pestré nestereotypní pracovní programy a zároveň poskytují psychosociální podporu.
Služba je poskytována bezplatně.

Provozní doba

Po–Pá: 7.30–16.00 hodin

Cílové skupiny

osoby s chronickým duševním onemocněním

Územní rozsah

Táborsko
Bechyňsko
Malšicko
Soběslav

Doplňkové služby

 • Program podporovaného zaměstnávání

  Provozní doba: Po–Pá: 7.30–16.00 hodin
  Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním
  Územní rozsah: okres Tábor

  Služba je registrována jako zprostředkovatelská agentura práce. Jejím účelem je poskytovat lidem s duševním onemocněním pomoc a podporu při vyhledávání a následném udržení si vhodného zaměstnání. Kromě pracovního poradenství, pracovní asistence a doprovodů do zaměstnání, služba nabízí i pravidelná skupinová setkávání, tzv. JOB kluby, jejichž součástí jsou nácviky řešení problematických situací při hledání zaměstnání, jako např. napsání životopisu, zvládnutí pracovního pohovoru, jednání na úřadech apod. Služba je poskytována bezplatně.

 • sociální firma Futurum F s. r. o

  Poskytuje drobné zahradnické a úklidové práce jako jsou úpravy zahrad, parků, úklid veřejných prostranství, odklízení sněhu, úklidy bytových domů a vyklízecí práce apod.
  Celkem 9 pracovních míst.

  Výroba plněných baget a salátů, provoz školního bufetu. Celkem 3 pracovní místa.

  Zakázková textilní výroba. Celkem 10 pracovních míst.