Farní charita Tábor

Klokotská 114, 39001, Tábor
Mgr. Ivana Hašplová
381 255 998
@farnicharitatabor@seznam.cz

Farní charita Tábor je neziskovým účelovým zařízením římskokatolické církve – evidovaná právnická osoba. Posláním organizace je zřizování a poskytování sociálních služeb a poskytování humanitární pomoci a pomoci lidem v nouzi či bez domova bez ohledu na jejich příslušnost k národnosti, rase, pohlaví a náboženství.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 kontaktní centra

Auritus. – centrum pro lidi ohrožené drogou

Doplňkové služby

  • Humanitární činnost

    Pomoc lidem v tíživé životní situaci či bez domova (poskytnutí potravinové pomoci, hygienických prostředků, ošacení, poradenství, krizové intervence), pomoc při živelných katastrofách.

  • Realizace dobrovolnických programů