Dům dětí a mládeže

Tržní náměstí 346, 39001, Tábor
Mgr. Josef Musil, ředitel
381 202 821-8
@reditel@ddmtabor.cz

Organizace zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační a táborové akce, zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby, včetně otevřené nabídky příležitostných a spontánních činností. Podílí se na další péči o nadané děti, žáky a studenty a s pověřením OŠMT JČ kraje i na organizaci soutěží a přehlídek dětí a mládeže vyhlašovaných MŠMT.

Organizace vykonává činnost domu dětí a mládeže.
Nejsou poskytovány služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb.

Doplňkové služby

  • Soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT
  • Letní tábory
  • Zájmové kroužky
  • Akce

    divadelní představení, výstavy, výtvarné a keramické dílny…

  • Ubytovací služby