Domov pro seniory Chýnov

Zámecká 1, 39155, Chýnov
Adriena Krákorová
381 406 216
@krakorova.adriena@dschynov.cz

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 domovy pro seniory

Domovy pro seniory jsou pobytovou službou s celoročním provozem, které zabezpečují seniorům se sníženou soběstačností vyžadujícím pravidelnou pomoc komplexní péči asoučasně nabízí aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Tato služba je určena především těm seniorům, kterým z objektivních důvodů již nelze zabezpečit pomoc v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Kapacita

36

Provozní doba

nepřetržitě

Cílové skupiny

senioři

od 50 let

osoby se zdravotním postižením
osoby s chronickým onemocněním

Územní rozsah

Jihočeský kraj

 domovy se zvláštním režimem

V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Kapacita

41

Provozní doba

nepřetržitě

Cílové skupiny

senioři

od 50 let

osoby se zdravotním postižením
osoby s chronickým onemocněním

Územní rozsah

Jihočeský kraj