Domov pro seniory Bechyně

Klášterní 3, 39165, Bechyně
Mgr. Alena Sakařová
381 211 024
@info@ddbechyne.cz

Senioři, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku nebo z důvodu změny zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Součástí naší sociální služby je ubytování a s ním spojené služby jako je úklid, praní prádla, zajištění celodenní stravy, nabídka celé škály aktivit vycházejících ze zvyklostí klienta a z jeho biografie. Dále poskytujeme zdravotní ošetřovatelskou péči.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 domovy pro seniory

Domovy pro seniory jsou pobytovou službou s celoročním provozem, které zabezpečují seniorům se sníženou soběstačností vyžadujícím pravidelnou pomoc komplexní péči asoučasně nabízí aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Tato služba je určena především těm seniorům, kterým z objektivních důvodů již nelze zabezpečit pomoc v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Kapacita

62

Provozní doba

nepřetržitě

Cílové skupiny

senioři

od 60 let

Územní rozsah

Jihočeský kraj