Domácí hospic Jordán, o. p. s.

Žižkova 631/2, 39001, Tábor 1
Jana Špačková Chalupská
722 012 898
725 414 931
@kontakt@hospicjordan.cz

Domácí hospic Jordán poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které se rozhodnou pečovat o své umírající blízké doma tak, aby toto období mohli prožít společně v domácím prostředí. Komplexní péče zahrnuje péči lékaře, zdravotníků, psychoterapeuta, sociální pracovnice, pečovatelek, duchovních a dobrovolníků. V tomto křehkém a těžkém životním obdobípodporujeme naší péčí rodinu a nemocného, aby důstojně a se zachováním co největší možné kvality života zvládli poslední životní období.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 odlehčovací služby

Odlehčovací služby se také mohou nazývat sdílené či respitní služby. Jedná se o různou kombinaci činností péče, které mají za cíl, umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek, tj. sdílí péči či na určitou dobu převezmou péči o člověka, který má sníženou soběstačnost. Obvykle je tato služba nabízena i v rámci jiných druhů služeb.

Provozní doba

Po–Pá: 8.00–12.00 hodin

Cílové skupiny

osoby s chronickým onemocněním
osoby se zdravotním postižením
senioři

Územní rozsah

Táborsko

město Tábor a okolí do 25 km

 odborné sociální poradenství

Podpora nemocným lidem a pomoc při vyrovnávání se s vážnou nemocí.

 • Bezplatné konzultace zdravotnického týmu s nemocným i s jeho blízkými o možnostech péče
 • Rodinným příslušníkům a lidem, kteří jsou v kontaktu s nemocným, nabízíme pomoc a radu při hledání možností a cest při péči o jejich blízké. Kontakty na lůžkové hospice.

Odborné sociální poradenství – příspěvek na péči apod.

 • Půjčovna kompenzačních pomůcek.
 • Možnost rozhovoru lidem, kteří jsou zarmouceni ztrátou blízkého člověka.
 • Možnost sdílení strachů a obav, které vážnou nemoc provázejí.
 • Informace a kontakty na další poskytovatele sociálních služeb v regionu.
Provozní doba

Po, Pá: 9.00–12.00 hodin, St: 14.00–17.00 hodin

Cílové skupiny

osoby s chronickým onemocněním
osoby se zdravotním postižením
osoby s jiným zdravotním postižením
senioři
osoby v krizi

lidé v tíživé životní situaci v důsledku vážné nemoci jich samých, nebo jejich blízkého

Územní rozsah

Táborsko

město Tábor a okolí do 25 km

Doplňkové služby

 • Domácí hospicová péče
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek
 • Kurzy pro pečující
 • Svépomocná setkání pečujících
 • Doprovázení pozůstalých
 • Dobrovolnická služba v rodinách klientů domácího hospice
 • Dobročinný obchůdek