Dobrovolnické centrum Tábor

Klokotská 114, 39001, Tábor
Mgr. Ivana Hašplová
381 255 998
@dct@volny.cz

Farní charita Tábor je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby.Dobrovolnická činnost je jednou z dalších možností péče o klienty či pacienty v zařízeních sociální a zdravotní péče – dobrovolníci navazují na práci sociálního a zdravotního personálu a přispívají ke zlepšení psychosociálních podmínek klientů a pacientů.
Dobrovolnické centrum Tábor poskytuje prostřednictvím jednotlivých dobrovolnických programů služby seniorům, osobám se zdravotním postižením a dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí. Nezaměstnaným centrum nabízí prostřednictvím dobrovolnické činnosti udržení pracovních návyků a získání nových vědomostí, dovedností a zkušeností. Posláním centra je integrace výše uvedených cílových skupin do běžné (okolní) společnosti prostřednictvím služeb poskytovaných dobrovolníky.

Poskytované služby nejsou registrovány dle zákona č. 108/2006 Sb.

Doplňkové služby

 • Pomoc při přípravě a realizaci jednorázových akcí
 • Poskytování informací
 • Realizace volnočasových aktivitRealizace volnočasových aktivit

  zaměřených na rozvíjení zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů či pacientů

 • Aktivizační a motivační činnosti
 • Výchovné a vzdělávací aktivity
 • Rozhovor, předčítání z knih, novin, časopisů
 • Vytváření a podpora sociálních a společenských kontaktů
 • Dobrovolnické programy

  Senior, Dobrovolníci občanům se zdravotním postižením, Našim dětem a Dobrovolnictví nezaměstnaných.

  Provozní doba: Po–Pá: 8.00–16.00 hodin