Diecézní charita České Budějovice

Kanovnická 16, 37001, České Budějovice
Mgr. Michaela Čermáková
386 353 120, 386 350 648, 386 351 887
@sekretariat@charitacb.cz

Nezisková humanitární organizace Diecézní charita České Budějovice (DCHČB) je významným nestátním poskytovatelem sociálně-zdravotních služeb v Jihočeském kraji. Je zřízena katolickou církví a jejím posláním je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství.

Jde zejména o pomoc matkám s dětmi v tísni, ohroženým ženám, lidem bez přístřeší, osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně slabým rodinám, drogově závislým, ohrožené mládeži, starým a nemocným lidem, osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům, vězňům, osobám odsouzeným k alternativním trestům a vracejícím se z výkonu trestu. Českobudějovická charita provozuje terénní a mobilní služby, poradny, stacionáře, přechodná ubytování, domovy na trvalý pobyt, apod. Podstatnou náplní činnosti DCHČB je i pomoc lidem a rodinám, které byly postiženy povodněmi. Součástí práce českobudějovické charity je i humanitární pomoc do zahraničí (Bělorusko, Bulharsko).

Pracovníci Charity se také účastní práce v odborných komisích a podílí se na vzdělávání studentů, pracovníků Charity i ostatních neziskových organizací v oblasti sociální, zdravotní a humanitární pomoci. Diecézní charita České Budějovice je členem Charity Česká republika.

Zřizovatelem Diecézní charity České Budějovice je Biskupství českobudějovické, Biskupská 4, 370 21 České Budějovice.