Communio Tábor Starokatolická církev v ČR

Žižkovo nám. 6, 39002, Tábor
Mgr. Alois Sassmann
381 277 499
777 335 549
@al.sassmann@volny.cz

Communio Tábor jako sociálně-informační středisko starokatolické církve začalov Táboře vykonávat svou činnost roku 1997.
Communio nabízí své služby velmi různorodé cílové skupině klientů – zdravotněpostiženým, seniorům, osamělým lidem, lidem v krizových životních situacích,dětem ze sociálně slabších vrstev. Klienti zde vyhledávají nejen poradenské,terapeutické a informační služby, ale také možnost sociálního kontaktua komunikace. Na Táborsku se Communio soustředí především na pečovatelskouslužbu ve vsích na Malšicku, křesťansko-psychologickou poradnu a koordinacičinnosti Anonymních alkoholiků.

(Byt faráře: 39175 Malšice 308)

Doplňkové služby

 • Pomoc pro rodinu a domácnost

  Provozní doba:každý den
  Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři
  Územní rozsah: Malšicko
  Pomoc pro rodinu a domácnost poskytujeme převážně v obcích na Malšicku. Poskytujeme starým lidem donáškovou službu, úklid, ale i základní zdravotnické úkony, jakož i to, že s nimi probíráme jejich bolesti a trápení. Pomáháme starým lidem např. i převozy k lékaři apod.

 • Psychologické poradenství
 • Doprovázení
 • Schůzky Sdružení anonymních alkoholiků

  Naše kancelář Communia poskytuje zázemí Sdružení anonymních alkoholiků, kteří se u  nás scházejí každou středu v  18 hodin. Jedná se o  léčení alkoholi-smu bez léků a  lékaře, zdarma, pomocí 80 let osvědčené metody tzv. Dvanácti kroků. Spolupracujeme s Anonymními alkoholiky také tím, že naše telefonní číslo 381 277 499 slouží jako kontaktní linka důvěry pro ty, kdo by se chtěli zbavit své
  závislosti na alkoholu pomocí této celosvětové metody.

 • Dětské volnočasové aktivity

  Communio Tábor od  roku 2000 uskutečňuje v  létě dětské tábory, kde máme i děti ze sociálně slabých rodin. Poprvé se tábor uskutečnil na Šumavě u Rábí, dru-hý rok v Horní Stropnici, třetí rok v Nuzicích u Bechyně, v dalších letech v Chlumu u Třeboně a Strašicích u Rokycan.