Český červený kříž Oblastní spolek Tábor

Kvapilova 2289, 39003, Tábor
Marie Šticová
381 257135
774 253 515
@tabor@cervenykriz.eu

Oblastní spolek ČČK Tábor je organizační jednotkou občanského sdruženíČeský červený kříž, které působí zejména v oblasti humanitární, sociální, spolkové a zdravotní. ČČK je jedinou státem uznanou národní společností Červeného křížena území České republiky ve smyslu mezinárodního práva a naplňování jehoposlání, plnění úkolů. ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

ČČK neposkytuje registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

Celoroční provoz ošacovacího střediska na pomoc sociálně potřebným

Provozní doba: Po: 8–12, 13–16 hodin, St: 8–12, 13–17 hodin , Pá: 8–12 hodin
Cílová skupina: soc. slabé rodiny, samoživitelé, bezdomovci, Romové, senioři,
zdravotně postižení, vězni a propuštění z výkonu trestu
Územní rozsah: okres Tábor

Doplňkové služby

 • Seniorské programy

  help trans, edukační akce

 • Ošacovací a humanitární středisko ČČK
 • Výuka první pomoci dětí a mládeže

  pořádání soutěží

 • Propagace, nábor a oceňování bezplatných dárců krve
 • Příprava humanitární jednotky na krizové stavy
 • Kurzy první pomoci pro veřejnost
 • Zdravotnické dozory
 • Aktivní účast v Besipu
 • Spolková činnost
 • Krajské akce ČČK