Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Tábor

Kvapilova 2289, 39003, Tábor
Zuzana Laitlová
381 254 240
728 255 902
@czpjk_ta@volny.cz

Informační a poradenské centrum pro zdravotně postižené je kontaktním místem pro občany se zdravotním postižením, jejich rodinné příslušníky i širokou veřejnost v okrese Tábor. Poskytuje služby občanům se zdravotním postižením bez ohledu na druh, rozsah postižení, věk a situaci (zda již klient v takové situaci je, či je teprve takovouto situací ohrožován). Poradenské služby jsou bezplatné.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 odborné sociální poradenství

Odborné sociální a sociálně právní poradenství. Pomoc při řešení nepříznivé sociální situace. Poradenství týkající se kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.Pomoc při vyřizování příspěvku na péči a všeho co s ním souvisí. Pomoc při hledání vhodné sociální služby v regionu. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů.Půjčovna kompenzačních pomůcek.

Služby jsou poskytovány ambulantně, telefonicky, písemně i v terénu.

Provozní doba

Po, St: 9.00–15.30 hodin
Čt: 9.00–11.00 hodin
jinak dle domluvy

Cílové skupiny

osoby se zdravotním postižením

Územní rozsah

Táborsko