Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou

Klokotská 114, 390, Tábor
Mgr. Hana Vojtěchová
381 255 999
@auritus@iol.cz

Farní charita Tábor je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby.Služby centra Auritus jsou určeny uživatelům návykových látek, závislým klientům i jejich blízkému sociálnímu okolí – rodičům, partnerům apod. V rámci primární prevence pracujeme se žáky a studenty.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 kontaktní centra

Služby pro snižování rizik, poradenství, terapie, pracovní programy, poradenství pro rodiče, terapeutická práce s celými rodinami, před-léčebná péče, zprostředkování léčby, ambulantní léčba, sociální práce, probační programy, kontakt s uvězněnými klienty, následná péče a prevence.

Provozní doba

Po–Pá: 9.00–17.00 hodin
specializované programy: Út, Čt a Pá do 20.00 hodin

Cílové skupiny

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

uživatelé návykových látek, závislí, experimentátoři i problémoví uživatelé a jejich blízké sociální okolí

Územní rozsah

Táborsko

70 % klientů je z Tábora, ostatní z okresu Tábor

Doplňkové služby

  • Prodejní galerie s informačním centrem
  • Terénní program
  • Primární prevence
  • Resocializační programy
  • Poradenské centrum