Asociace pro integraci, o. s

Leskovická 3065, 39002, Tábor
Elena Lukášová
776803173
@lukasova@apitabor.eu

Asociace pro integraci je dobrovolným společenstvím občanů a migrantů. Poslá- ním sdružení je výpomoc k občanskému, demokratickému a multikulturnímu cítění cizinců trvale a dlouhodobě žijících na území ČR. Sdružení má postavení právnické osoby dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, s působností na území ČR. Hlavním cílem sdružení je podpora sociální integrace cílové skupiny migrantů.

Asociace pro integraci se snaží pomáhat cizincům v uplatnění na trhu práce a připravovat migranty na multikulturní realitu Evropy. Sdružení podporuje zachování národnostní identity mezinárodních skupin cizinců a přispívá k zachování kulturních hodnot mezinárodních skupin cizinců. Tým sdružení tvoří 15 členů.
Provozní doba: pondělí až pátek
Cílová skupina: cizinci a uprchlíci žijící na území Jihočeského kraje, Prahy a Karlových Varů.

Poradenská činnost sdružení není z hlediska zaměření nijak omezená, ale v praxi se nejčastěji řeší problémy,které se týkají:

  • pobytu cizinců na území ČR,
  • pomoci uprchlíkům a azylantům v řešení konkrétních případů,
  • dodržování lidských práv cizinců v jednání s úřady,
  • pracovně-právní vztahů,
  • celkového životního stylu.

Doplňkové služby

  • kurzy češtiny pro cizince
  • kulturní a volnočasové programy

    pro děti a dospělé z minoritní a majoritní společnosti