Abecední rejstřík

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze tří filtrů:

  • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
  • dle působiště poskytovatele služeb (územní rozsah)
  • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název Poskytované služby dle zákona ↓  Cílové skupiny
F
Fond ohrožených dětí - Tábor - Azylový dům Jeníčkova Lhota azylové domy oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, ostatní, osoby bez přístřeší, osoby v krizi Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s. chráněné bydlení, sociální rehabilitace osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
Farní charita Tábor kontaktní centra Zobrazit
G
G-centrum Tábor - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi azylové domy oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi Zobrazit
G-centrum Tábor - Denní stacionář denní stacionáře ostatní Zobrazit
G-centrum Tábor - Domov pro seniory domovy pro seniory senioři Zobrazit
G-centrum Tábor - Noclehárna noclehárny osoby bez přístřeší Zobrazit
D
Diakonie Českobratrské církve evangelické, Středisko Rolnička centra denních služeb, chráněné bydlení, osobní asistence, sociálně terapeutické dílny osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
Denní a týdenní stacionář Klíček denní stacionáře, týdenní stacionáře osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
Domov pro seniory Chýnov domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři Zobrazit
Domov pro seniory Bechyně domovy pro seniory senioři Zobrazit
Z
Základní škola a mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. denní stacionáře, osobní asistence, raná péče osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením Zobrazit
V
Villa Vallila, o. s. chráněné bydlení, odlehčovací služby Zobrazit
I
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím intervenční centra oběti domácího násilí Zobrazit
A
Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou kontaktní centra osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Zobrazit
C
Cheiron T, o. p. s. nízkoprahová denní centra děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, etnické menšiny, osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Zobrazit
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Tábor odborné sociální poradenství osoby se zdravotním postižením Zobrazit
O
Občanská poradna Tábor odborné sociální poradenství osoby v krizi Zobrazit