Abecední rejstřík

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze tří filtrů:

  • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
  • dle působiště poskytovatele služeb (územní rozsah)
  • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název ↓  Poskytované služby dle zákona Cílové skupiny
A
APLA Jižní Čechy, z. ú. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby, raná péče osoby s jiným zdravotním postižením, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, osoby s jiným zdravotním postižením Zobrazit
Apoštolská církev Zobrazit
Asociace pro integraci, o. s Zobrazit
Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou kontaktní centra osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Zobrazit
C
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Tábor odborné sociální poradenství osoby se zdravotním postižením Zobrazit
Církev adventistů sedmého dne Zobrazit
Církev bratrská Zobrazit
Církev českobratrská evangelická Zobrazit
Církve Zobrazit
Communio Tábor Starokatolická církev v ČR Zobrazit
Č
Česká pravoslavná filantropie, pobočka Tábor Zobrazit
Československá církev husitská Zobrazit
Český červený kříž Oblastní spolek Tábor Zobrazit
D
Denní a týdenní stacionář Klíček týdenní stacionáře, denní stacionáře osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením Zobrazit
Dětský domov, základní škola a školní jídelna Radenín Zobrazit
Diakonie Českobratrské církve evangelické, Středisko Rolnička centra denních služeb, osobní asistence, chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
Diecézní charita České Budějovice Zobrazit
Dobrovolnické centrum Tábor Zobrazit
Domácí hospic Jordán, o. p. s. odlehčovací služby, odborné sociální poradenství osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, senioři, osoby v krizi Zobrazit
Domácí péče Tereza Nemocnice Tábor, a.s. Zobrazit