Abecední rejstřík

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze tří filtrů:

  • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
  • dle působiště poskytovatele služeb (územní rozsah)
  • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název ↑  Poskytované služby dle zákona Cílové skupiny
#
1. Kiwajunior klub Tábor Zobrazit
Územní organizace svazu diabetiků v Táboře Zobrazit
Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště v Táboře Zobrazit
Ž
Život Plus, z.ú. tísňová péče osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, senioři, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením Zobrazit
Z
Základní škola a mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. denní stacionáře, raná péče, osobní asistence osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
V
Villa Vallila, o. s. chráněné bydlení, odlehčovací služby Zobrazit
Veřejná správa, veřejné instituce Městská knihovna Tábor Zobrazit
T
TYFLOKABINET České Budějovice průvodcovské a předčitatelské služby, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením Zobrazit
Tichý svět, o.p.s. odborné sociální poradenství, tlumočnické služby, sociální rehabilitace osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s jiným zdravotním postižením Zobrazit
S
Svaz Vietnamců v České republice pobočka Tábor Zobrazit
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. Okresní organizace Tábor odborné sociální poradenství osoby se zdravotním postižením Zobrazit
Starokatolická církev Zobrazit
Sociální služby Města Milevska Pečovatelská služba Jistebnice, Nadějkov pečovatelská služba Zobrazit
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Oblastní odbočka a středisko integračních aktivit Tábor sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odborné sociální poradenství osoby se zrakovým postižením, osoby se zrakovým postižením Zobrazit
Sestry Tábor Komplexní domácí péče Zobrazit
Sdružení pro osobní asistenci a nezávislý život zdravotně postižených – SOANZ Zobrazit
Ř
Římskokatolická farnost Tábor Zobrazit
R
RYBKA - Tábor, z. s. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením Zobrazit
Rodičovské centrum Radost, o. s. Zobrazit
Revmaliga v ČR Klub Tábor Zobrazit