Abecední rejstřík

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze tří filtrů:

  • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
  • dle působiště poskytovatele služeb (územní rozsah)
  • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název Poskytované služby dle zákona Cílové skupiny
G
G-centrum Tábor Zobrazit
G-centrum Tábor - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi azylové domy oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi Zobrazit
G-centrum Tábor - Denní stacionář denní stacionáře ostatní Zobrazit
G-centrum Tábor - Domov pro seniory domovy pro seniory senioři Zobrazit
G-centrum Tábor - Noclehárna noclehárny osoby bez přístřeší Zobrazit
G-centrum Tábor - Odlehčovací služby odlehčovací služby ostatní Zobrazit
G-centrum Tábor - Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři, osoby se zrakovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
G-centrum Tábor - Středisko sociálních služeb odborné sociální poradenství senioři Zobrazit