Abecední rejstřík

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze tří filtrů:

  • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
  • dle působiště poskytovatele služeb (územní rozsah)
  • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název Poskytované služby dle zákona ↓  Cílové skupiny
F
Fond ohrožených dětí - Tábor - Azylový dům Jeníčkova Lhota azylové domy oběti domácího násilí, ostatní, rodiny s dítětem/dětmi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s. chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
Farní charita Tábor kontaktní centra Zobrazit
Fond ohrožených dětí - pobočka Tábor sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby bez přístřeší, rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, oběti trestné činnosti Zobrazit
Fond ohrožených dětí Zobrazit